Stress ve Balık İlişkisi

Stres ve Balık İlişkisi:
 Stres balığın hastalık yapıcı organizmalara verdiği bağışıklık cevabıdır. Son yıllarda bizim stres ve yaratabileceği problemler konusunda duyarlılığımız artmıştır. Aslında basın tarafından popülerleşen düşünceye göre, stres insan ve hayvanda hemen hemen her üzücü sorunun kaynağıdır. Stres ayrıca teşhis edilemeyen veya edilmesinden kaçınılan hastalıkların tanımı için de kullanılır.

Akvaryum hobisinde girmiş olan kişilerde, nedense stresin balık sağlığına etkisi üzerinde daha az durulur. Üstelik bu anlaşılmıştır ki stres, balıkta sağlık problemlerinin çıkmasında en büyük etkendir. Hobiyi takip edenlere verilen bilgilerde bu faktörün nasıl geniş kapsamlı istenmeyen etkileri olabileceğinden az bahsedilmiştir. Stresin vücudu nasıl etkilediği konusundaki bilgilerimiz, son yıllarda yapılan araştırmalardan kaynaklı. Bilim adamları farklı stres türlerini incelemişler ve bu araştırmada hangisine bağışıklık cevabının nasıl olduğunu anlamayı hedeflemişler.

Bağışıklık(İmmün) sistemi, hastalıklara karşı bir mekanizmadır ve çevre koşullarındaki ani değişimlere yani strese oldukça duyarlıdır. İmmün sistemin cevabıdır ki, bizim veya balığın bu değişimi atlatıp atlatamayacağımızı belirler. Karşık olmasına rağmen, immün yanıt hakkında bildiklerimiz çok daha fazladır. Balığın immün sistemi daha basit olduğundan üzerinde daha fazla araştırma yapılmıştır. [Balık, tarif anlamında, tam bir immün sisteme sahip en ilkel canlı türüdür.] Dünya çapındaki balık ve su ürünleri endüstrisinde artışın bir sonucu olarak, daha etkili hastalık tedavisine olan ihtiyaç yüzünden, balık immün sistemi araştırmasına ilgi artmıştır. Bu araştırmaların sonuçlarını bilimsel dergilerde bulmak mümkün.

Stres immün sistemi balıkta da diğer yükarı canlılarda olduğu gibi yanıt oluşturur. Stresin oluşması bir stresör'e bağlı olacak tabi. Stres beynin bir bölümü olan Hipotalamusu tahrik eder. Hipotalamus beynin evrimsel olarak en eski bölümlerindendir ve çoğu temel fonksiyondan sorumlu: Acıkma, susama, cinsel tahrik ve memelilerde vücut sıcaklığı. Tahrik edildiğinde Hipotalamus, kimyasal sinyaller salıp, bazı olaylar zinciri sonucunda Adrenal (Böbreküstü) bezlerden hormon salgılanmasına neden olur. Memelilerde Adrenal bezler, böbreğin üstünde yerleşmiş yapılardır. Balıkta adrenal doku, böbrek dokusu ile karışmıştır ve iç-içedir. Bu dokudan 2 önemli homon salgılanır.
1.si Epinefrin, "Savaş veya Uçuş" olarak da adlandırılan reaksiyondan sorumlu. Bu hormon canlıyı ayakta durma ve direnme-savaşmaya zorlayan bazı fizyolojik değişikliklere yol açar. Örneğin; kalp ritminde artış, kan basıncı ve soluk almada artış. Karaciğerdeki glikojen, hızlı ulaşılabilir bir enerji kaynağı görevi görür. Beyin ve kasa giden kan akımı, daha hızlı düşünme ve daha atik hareket için artar(Daha fazla oksijen taşınımı). Bir kombinasyon olarak tüm bu reaksiyonlar, hayvanın strese karşı koymasına yardım eder. Bu değişiklikler fazla sürerse vücudu fazla yorup kendileri bir stres kaynağı olacaklar.
2.'si adrenal anti-stres hormon Kortizol''dur. Çalışmalar göstermiştir ki balıklar çok kalabalık ve sıkışık bir ortamda tutulduklarında veya taşındıklarında aşırı dozda salgılanır. Kortizol Epinefrin gibi, birçok fizyolojik değişikliğe neden olabilir. Salgılanma ve etki etme süresi fazla uzadığında metabolik dengesizliğe yol açar. Örneğin; protein yıkımında artış veya tiroid hormonlarında yükselme ki, vücudun çalışma isteğini aşırı artırıp, fiziksel tükenmeye neden olur. Bu Kortizol''ün immün sistem üzerindeki etkisidir ki bu konunun merkezinde yer almaktadır. Kortizol, immün sistemin işleyişinde direkt müdahalede bulunabilir. Bu sistemin açığı da işte buradadır ve stres temelli hastalıkların(çoğunlukla bakteriyel) başlangıcıdır. Daha uzman anlatımla, kortizol immün sistemin Patositoz işlemine karışır. Patositoz "Hücre Yeme" anlamındadır ve kandaki bakteri ve diğer yabancı materyalleri tüketen akyuvarların işlevi ile ilgilidir. Bu işlem çoğunlukla bakterinin deri ve mukoza bariyerini geçmesi ve vücuda girmesi sırasında gerçekleşir. Makrofaj adlı bu akyuvarlar kimyasal sinyaller ile yönlendirilip, hedef taarruz bölgesine giderler. Bu hücreler tek hücreli bir canlı olan Amib''e çok benzerler ve aynı mantıkla hareket ederler.

Bazı bilimadamları bu hücrelerin köken olarak sünger ve deniz anası gibi ilkel canlıların dokularında yaşayan amiblerden evrimleştiğini iddia ediyorlar. Belki milyonlarca yıl süresince bu amibler istiklallerini yetirip, canlı vücudunun immün sisteminin bir parçası haline gelmişler. Bu fagositik (hücre yiyen) hücreler olay yerine geldiklerinde, yabancı maddenin etrafını sarıp, onu sindirirler. Hücrede enzim taşıyan ufak membran kaplı paketler vardır. Bunlar Lizozom adını alıp, içeri alınan paket ile birleşip, enzimlerini içeri salmakla, bakteri veya yabancı maddenin sindirilmesini sağlıyorlar. Bazı fagositik hücreler, içeri alınanı yok etmek için Sodyum Hipoklorit (HCL) de üretirler.Yabancı materyal sindirildiğinde, atıklar kan akımında serbest bırakılır ve böbrekler tarafından atılır.[veya karaciğerin safra temel maddelerini oluşturmada kullanılır]. Kortizol, bu önemli fagositöz işlemine müdahale eder. Kimyasal olarak lizozom membranında değişikliklere neden olur ve membran füzyonu gerçekleşemez. Böylece yakalanan bakteri yaşamaya devam eder ve vücuda yayılır. Beslenme immünoloji konusundaki bazı güncel bulgular gösteriyor ki,C vitamini bu kimyasal değişimi ve bozulmayı engelleyebilir. Aynı zamanda bilinir ki, C vitamini Edwardseilla bakterisinin yol açtığı ölümcül enfeksiyona karşı Kanal Kedi Balığında dayanıklılığı arttırır. A ve E gibi diğer vitaminler de immün cevabı güçlendirmeleri ile bilinirler.İz metalleri de immün fonksiyonda röl almaları ile bilinirler. Örneğin Selenyum fagositik işlemde etkili bir immün yardımcıdır.E vitamini gibi. Kadmiyum ve Çinko gibi diğer metaller de bu olaya karışırlar. Balığın immün cevabında ağır metal gereksiniminin açıklanabilmesi için balık beslenmesi ile ilgili daha da fazla ve ayrıntılı bilgiye gerek var. Bu kesindir ki kaliteli diyet ile bakılan balık parazitik enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı olacaktır.

Parazit yükünde seyrelme ve hafiflenme önemli bir faktör olabilir çünkü, parazitler hedef canlıdan beslenirken bakteriler için vücut içine daha kolay ulaşım sağlayıp, yayılmalarını destekliyorlar. Stresten kaynaklanan başka immün sistem bozuklukları da var. Örneğin Mukozal yanıt Antibody (vücuda karşı) üreten sistemin bir parçasıdır. Antibody''ler yabancı maddelere (bakteriler gibi) bağlanan özel proteinlerdir. Antibody''ler değişik yollarla fonksiyon yapar. Döngüdeki virüsleri ve bakteriyel oluşumları(zehir, koruyucu kılıflar,...) etkisiz hale getirip veya materyalı yapıştırıp fagositoz için müsait hale getirebilirler. Soğuk ve sıcak su balıkları üzerindeki araştırmalar göstermiştir ki, stres döneminde tam da hayvan koruma için proteinlere muhtaçken antibody''lerin salınımı düşer. Diyette E ve A vitaminlerinin bulunması antibodylerin salınımını arttırdığı görülmüştür.

İmmün sistemin bozulması ve balığın enfekte olması durumunda standart prosedür antibiyotik ile tedavidir. Bilgisiz aquarist, dağıtıcı veya satıcı tedavinin daha etkili olması için ilacı balığı daha da strese uğratacak karışım ve dozda sunabilir. Örneğin; şimdi biliyoruz ki Oxytetracycline (Oksitetrasaykılin) Sazan ve Gökkuşağı Alası'nda immün yanıtı durdurabilir. Balıkta tedavi için diğer sık kullanılan ise Tetracycline (Tetrasaykılin) dir. Bu ilaç belirli limitte kullanılmalı çünkü bakteriyel korunmayı sağlarken, immün yanıta müdahale edebilir. Akvaryum balıklarının katlanmaya zorlandıkları bu kadar strese rağmen ve bunların immün yanıt üzerindeki etkileri bilindiği halde, şaşırtıcıdır ki çoğu balık kurtulmayı başarıyor. Bu da immün sistemin neredeyse mükemmelliğinin bir kanıtıdır. Yine de, hobicilerin %30-50'si 1 sene içersinde balıklarının ölümü yüzünden bu işe veda eder. Balığın sağlığı ve hobici için önemli olan, stresi en aza indirmekle beraber, oluştuğunda nasıl azaltılacağını bilmektir. Temiz su ve gerekli beslenme dengesi balığın sağlığını korumak için kesinlikle gerekli. Yine de vakalarda immün yanıta yardım etme amacı ile ek bilgilenme ve araştırma lazım. Belki bu, stres kaynaklı hastalıklarda daha etkili tedavi için yardımcı olabilir.

Kaynak:aquapena.com

Tanganyika Araştırması

ADDRESSFONT face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif size=3FONT size=6/FONT/FONT /ADDRESS ADDRESSFONT face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif size=3FONT size=6Ç/FONTstrongiklitler hakkında yapılan araştırmalar, ço...

Akvaryum Kimyası

SPAN =bredstrongFONT color=#d94600AKVARYUM KİMYASI /FONT/strong PAkvaryum suyunun hazırlanması/SPANFONT size=2 BRŞehir sularında bulunan klor ve ağır metaller bitki ve balıklar için zehirlidir. Bu suyun ilk önce akvaryum için uyg...

Az bilinen Zeolit ( Filitre malzamesi)

ADDRESSFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif size=3strongAz bilinen ve kullanılan filitre malzemelerinden Zeolit hakkında bir kaç, bulduğum bilgiyi paylaşmak isterim. Akvaryumcularda satılan paket malzemerldense doğal zeolit bulunu...

Leptosama'yı Tanıyalım

ADDRESSSPAN style=FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: TR; mso-fareast-: TR; mso-bidi-: AR-SAFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif s...

Stress ve Balık İlişkisi

ADDRESSstrongSPAN style=FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Trebuchet MS'FONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serifFONT size=5FONT color=#ff6600FONT size=7S/FONTtres ve Balık İlişkisi:?:namespace prefix = o ns = u...

Tropheuslarda Üreme

ADDRESS =Msonormal style=MARGIN: 0cm 0cm 0ptSPAN style=FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: VerdanaFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif color=#ff0000 size=5strongUIMG height=150 src=http://img221.imageshack.u...

Frontoza Üreme

H4 style=TEXT-ALIGN: justify =MsonormalSPAN style=FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0ptFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serifFONT size=2SPAN style=mso-tab-count: 1     IMG height=416 ...

Leleupi Türleri

DIV /DIV DIV align=center ADDRESSFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif color=#cc9900 size=5strongULamprologus Leleupi:/U/strong/FONT/ADDRESS/DIV DIV /DIV DIVIMG height=150 src=http://img411.i...

Biyolojik Yükleme

ADDRESSFONT face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serifFONT size=5strongUFONT color=#ff0000SPAN =mw-lineFONT size=6B/FONTiyolojik yükleme/SPAN /FONT/U/strong/FONT/FONT/ADDRESS DIV =thumb tright /DIV ADDR...

Brichardi'yi Tanıyalım

ADDRESSFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif size=3strongFONT size=5/FONT/strong/FONT /ADDRESS ADDRESSFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif size=3strongFONT size=5T/FONTangayika gölünün ay kuy...

Cinsiyet Ayrımı

SPAN style=FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana ADDRESSFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif color=#ff0000 size=5strongUFONT size=7C/FONTinsiyet Ayrımı:/U/strong/FONT/ADDRESS ADDRESS /ADDRE...

Nitratla Mücadele

ADDRESSFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif color=#ff0000 size=5strongUAkvaryumlarımızın Baş Belası Nitrat/U/strong/FONT/ADDRESS ADDRESSFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif /FONT/ADDRESS ADD...

Biyolojik Filitrasyon

DIV align=centerBBİYOLOJİK FİLTRASYON IBR(Akvaryumdaki Azot Döngüsü ve Bunun Sağlanması) /B/DIV DIV align=leftBRBiyolojik filtrasyonun amacı; akvaryumda oluşan toxic (zehirli) maddeleri, bir kısım bakteriler aracılığı ile zehirsiz ya d...

Calvusda Üreme

FONT color=#4169e1 size=2 DIV /DIV DIVSPAN style=FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: TR; mso-fareast-: TR; mso-bidi-: AR-SASPAN style=TEXT-DECORATION: n ...

Tropheus'u Tanıyalım

DIV align=center TABLE =MsonormalTable style=WIDTH: 95%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm cellSpacing=0 cellPadding=0 width=95% border=0 T TR style=mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: ...

Calvuslarda Cinsiyet Ayrımı

P align=centerstrongAltolamprologus compressiceps (gold )BRBR/strongSPAN style=TEXT-DECORATION: underlinestrongErkek/strong                 &n...

Nitrit - Nitrat Döngüsü

P style=MARGIN: 0cm 0cm 0pt =MsonormalSPAN =notlar1SPAN style=FONT-SIZE: 11ptFONT color=#333333Hani şu ünlü Unitrit-nitrat döngüsü/U denen olayı duymuşsunuzdur. Fakat bu döngüyü duyduğumuzda genelde aklımıza su üstünde göbeği...

Tropheus Türleri

ADDRESSFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif color=#330033 size=5strong      IMG height=936 src=http://img49.imageshack.us/img49/2131/tropheusmapdz2.jpg width=714 border=0 border=0/strong/FONT...

Kendi Tasarımım Strafordan Arka Fon ve Gizli Mini Sump

P style=MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serifFONT size=2SPAN/SPANstrongProjeyi yapan : /strongVolkan UrasBR/FONT/P P style=MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serifFO...

Balıklarda 5 Duyu

ADDRESS style=MARGIN: 3.75pt 0cm 0pt; white: FONT color=#ff6600FONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif size=5strongBalıklarda İşitme:/strong/FONT/FONT/ADDRESS ADDRESS style=MARGIN: 3.75pt 0cm 0pt; white: FONT color=...

Calvus Türleri

ADDRESSFONT color=#cccc33FONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serifFONT size=5strongUGold head:/U /strong/FONT/FONT/FONT/ADDRESS ADDRESS /ADDRESS DIVIMG height=190 src=http://img408.imageshack.us/img408/...

Calvusu Tanıyalım

FONT color=#4169e1 size=2 DIVIMG height=481 src=http://img79.imageshack.us/img79/2015/calvusssmallnn3.jpg width=640 border=0 border=0/DIV DIVYakışıklı değil ama karizmatik. Compressiceps'i tanımlamak için en iyi cümle bu olur sanırım....

Balıklarda Cinsiyet Değiştirmek

PArkadaşlar Yaptığım araştırmaya göre balıklarda sıcaklığın cinsiyet değişiminde hiçbir etkisi olmadığı sadece iyi bir gelişimde önemli rol oynadığını öğrendim. ( Kaynak= Ege Üniversitesi Su Ürünleri )/P PCinsiyet değişimi  için 3 yöntem ...

Balıklarda Pigmentasyon

P style=MARGIN: 0cm 0cm 0pt =MsonormalB style=mso-bidi-font-weight: normalSPAN style=FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: VerdanaCanlılarda pigmentasyon (renklenme), pigment denilen özel renk maddeleri tarafından gerçekleşti...

Tanganyika Gölü

H1Tanganyika gölü/H1 PIMG height=213 src=http://img201.imageshack.us/img201/9950/maptanganyidsfgsdy0.jpg width=272 border=0 border=0/P P           Baykal Gölü'nden sonra dünyanın iki...

Leptosoma Türleri

DIV /DIV DIV align=center ADDRESSFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif color=#3366cc size=5strongULeptosoma:/U/strong/FONT/ADDRESS/DIV DIV /DIV DIVIMG style=WIDTH: 192px HEIGHT: 141px height...

Brichardi Türleri

DIV /DIV ADDRESSFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif color=#ffcc33 size=5strong             UBrichardi:  /U/strong/FONT    &nbs...

Leleupi'yi Tanıyalım

ADDRESSFONT color=#000000FONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif color=#000000 size=3strong BRFONT size=5UTanıyalım:/U/FONT/strong/FONT/ADDRESS ADDRESSFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serif colo...

Eş Tutma ve Üreme

ADDRESS /ADDRESS ADDRESSFONT face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif size=3strong1-Yavrularına kendileri bakmaları,yavrularını yememeleri, aileci balık olmaları nedeniyle bricardilere içimde heves uyandı./strong/FONT/ADDRESS...

Spiriluna Nedir?

ADDRESSFONT size=3FONT face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serifstrongFONT color=#ff0000 size=4FONT size=6S/FONTpirulina nedir?/FONTBRBRSpirulina mavi-yeşil alglerden mikroskobik bir yosun türüdür. BRBRProteinler, mineralle...

Balıklar Su içermi?

ADDRESSFONT face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif size=3strongTatlısu ve deniz balıklarında ozmo-regülasyon BRÜnlü bir Alman şarkısının sözlerinde geçer: Hayvanlar neden gözyaşı dökmez? Denizin tuzu nereden gelir? Herkesin kolayca ak...

Frontoza Türleri

Frontozalar (Cyphotilapia Frontoza) Tanganyika gölünde bulundukları yerlere göre başkalaşım geçirmişler ve bulundukları yerlerin adlarıyla anılmaya başlanmışlardır. DIVIMG height=787 src=http://img293.imageshack.us/img293/1207/frontosahari...

Frontoza'yı Tanıyalım

H4 style=TEXT-ALIGN: center align=centerFONT face=Georgia, Times New Roman, Times, serifFONT size=2SPAN style=COLOR: blueCYPHOTILAPIA FRONTOSANIN BAŞARILI BAKIM VE ÜRETİMİ/SPANSPAN style=COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none;...

15 Dakikada İç Filitre. Maliyet 2 YTL

PArkadaşlar küçük yavru akvaryumum için 10sene önce kullanılan filitre sistemi aklıma geldi ve 10-15 dakikada yaptım. Performansı gayet güzel. Havalandırmadada etkili. Şuan işde olduğum için akşam fotoğraf ekliycem./P PPlastik şokella kabının ...